Rovnako ako nás a rýchlo získajte informácie!


Tiráž
Glaxes

Tiráž

Servis z:
Untiedt Research GmbH
Denkmalstraße 2
45529 Hattingen
Tel.: 02324 / 98 33 91
Fax: 02324 / 98 33 92


Majiteľ
Bernd Untiedt

Disclaimer – právne poznámky


§ 1 obmedzenie zodpovednosti
Obsahy tejto webovej stránky sa zhotovili s najvyššou možnou starostlivosťou. Poskytovateľ nepreberá avšak žiadnu záruku za správnosť, úplnosť a aktualitu pripravených obsahov. Použitie obsahov webovej stránky je na vlastné nebezpečenstvo používateľa. Menovite označené príspevky dávajú mienku príslušného autora a nie vždy mienku poskytovateľa. S prostým používaním webovej stránky používateľa v žiadnom prípade sa neuskutoční zmluvný pomer medzi užívateľom a používateľom.

§ 2 autorské a výkonnostné právo ochrany Zverejnené obsahy na tejto webovej stránke podliehajú nemeckému autorskému a výkonnostnému právu ochrany. Každé z nemeckého autorského a výkonného práva ochrany neprípustného využitia podmieňuje predchádzajúci písomný súhlas používateľa, alebo príslušného vlastníka práv. Toto platí zvlášť pre rozmnožovanie, spracovanie, preklad, ukladanie do pamäti, prepracovanie príp. prekopírovanie obsahov v databankách, alebo iných elektronických médiách a systémoch. Obsahy a práva tretieho sú pritom ako také označené. Nedovolené rozmnožovanie alebo prekopírovanie jednotlivých obsahov alebo kompletných strán nie je dovolené a je trestné. Dovolené je len zhotovenie kópií a sťahovanie pre osobné, súkromné a nekomerčné použitie. This website was designed by CrunkyJuice-Media.de

Znázorňovanie tejto webovej stránky v cudzích systémoch je prípustné len písomným dovolením.Ak máte otázky týkajúce sa tejto výmeny údajov, obráťte sa na nášho pracovníka na ochranu údajov (l.ronnenberg@untiedt.de).

OCHRANA ÚDAJOV

Použité obrázky/grafiky:
Úvodná stránka 1: autortashatuvango / 123RF Obrázky nepodliehajúce licencii
Úvodná stránka 2: autor tashatuvango / Obrázky nepodliehajúce licencii
Úvodná stránka 3: autor rawpixel / 123RF Obrázky nepodliehajúce licencii