Rovnako ako nás a rýchlo získajte informácie!


Ochrana údajov
GLAXES

Ochrana údajov

Platné od 24.06.2018

Untiedt Research GmbH (UR), spoločnosť podľa nemeckého práva, je majiteľom a prevádzkovateľom tejto webovej stránky www.glaxes.com. Spotrebiteľský panel www.glaxes.com spoločnosti UntiedtResearch ponúka súkromným osobám možnosť dobrovoľne sa zaregistrovať na stránke (panel-členov, užívateľov) a po predchádzajúcom pozvaní, zúčastňovať sa na prieskumoch. Prieskumy sú vykonávané spoločnosťou UR alebo tretími poskytovateľmi. Účasť v prieskumoch sú spoločnosťou UR odmeňované za určitých predpokladov (odmena).

Nasledujúce zásady ochrany údajov predstavujú doplnenie k našim podmienkam účasti a popisujú zhromažďovanie, spracovanie a používanie údajov vzťahujúcim sa k osobám, alebo iných údajov, ktoré poskytli UR od členov panelu.

Registráciou na Glaxes a používaním stránky prehlasujú členovia, že súhlasia s podmienkami účasti a zásadami ochrany údajov. Všetky servery, na ktorých UR ukladajú údaje vzťahujúce sa na osoby, sú umiestnené v Nemecku a budú obsluhované nemeckými IT-servisnými spoločnosťami. UR dodržiava pri zaobchádzaní so zhromaždenými údajmi nemecký Spolkový zákon o ochrane údajov (BDSG) a presadzuje pritom smernicu o ochrane údajov (smernica 95/46 / ES).

Bezpečnosť údajovZhromaždené informácie sú chránené spoločnosťou UR bezpečnostnými opatreniami proti strate, zneužitiu a zmenám údajov. Napriek kontrolám a bezpečnostným opatreniam predstavuje prenos dát na internete vždy určité riziko. Na ochranu svojich dát sa dobre ochránite svojim heslom a toto neoznamujte nikomu.

Zhromažďovanie, používanie a spracovanie dátÚdaje vzťahujúce sa k osobe


Pri registrácii na stránke sú údaje vzťahujúce sa k osobe (celé meno, e-mailová adresa, adresa, dátum narodenia, poštové smerovacie číslo, pohlavie, rodinný stav a úroveň dosiahnutého vzdelania) zhromaždené a uložené. Ostatné údaje vzťahujúce sa k osobe, ktoré slúžia k doplneniu Vášho profilu, sa môžu poskytnúť dobrovoľne. V ďalšom sa môžu anketou doplniť citlivé údaje (ako zdravotný stav, politické názory, členstvo v odboroch, sexuálna orientácia a pohlavný život, etnický pôvod). Práve popísané údaje sú zhromaždené a výhradne použité na účely výskumu trhu a verejnej mienky. Zhromaždené informácie sú využívané na vytvorenie databázy ľudí, ktorí by sa chceli podieľať na prieskumoch, alebo výskumných projektov trhu. Podľa zozbieraných informácií by sa mali zasielať pozvania k prieskumom s čo najmožnejšou presnosťou, aby členovia neboli zbytočne často oslovovaní. Údaje zhromaždené počas prieskumu, vyhodnocuje UR výlučne v kumulovanej podobe, takže nie sú možné k jednotlivým osobám žiadne spätné závery. Spoločnosť UR si vyhradzuje právo postúpiť zhromaždené informácie tretím osobám, aby mohla generovať výsledky analýzy špecifickým cieľovým skupinám a používateľom ponúknuť vhodné prieskumy. Informácie ktoré sú postúpené ďalej, neobsahujú žiadne mená, emailové adresy, adresy bydliska alebo telefónne číslo (čísla) členov bez ich výslovného súhlasu. Ankety tretích poskytovateľov sú spoločnosťou UR dané k dispozícii členom panelu, ak v nasledovnom: Tretí poskytovatelia, príp. partnerské inštitúcie prepošľú odkaz a identifikačné číslo, s týmto zašle spoločnosť UR pozvanie na panel členov. Identifikačné číslo, ktoré si spoločnosť UR vymieňa s partnerskými inštitútmi, obsahuje socio-demografické údaje členov panelu (pohlavie, vek, rodinný stav, úroveň vzdelania atď.), tieto slúžia na účel, poskytnúť cielené prieskumy od tretích poskytovateľov. Spoločnosť UR má len obmedzený vplyv na vykonávanie a uplatňovanie prieskumov tretích poskytovateľov. Pozvania k prieskumom od tretích poskytovateľov môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú zahrnuté do tohto vyhlásenia o ochrane údajov.


Ďalšie zozbierané údaje


V závislosti na tom, akú odmenu si člen panelu zvolí na stránke, spoločnosť UR uloží na účely odmeňovania Paypal-adresy, alebo bankové spojenie. Tieto údaje sa použijú výlučne iba na prenos sľúbenej odmeny. Pritom si spoločnosť UR si vyhradzuje právo zaslať e-mailové adresy na PayPal (Europe) S.à.r.l. etCie, S.C.A., 22-24 BoulevardRoyal, L-2449 Luxembourg, alebo dcérske spoločnosti-Paypal, alebo na externých poskytovateľov služieb, výlučne na zabezpečenie garantovanej odmeny. Uvedené bankové údaje nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám, tiež tieto sa neukladajú natrvalo a musia byť znovu uvedené pri každej objednávke.


Automaticky zozbierané údaje


Spoločnosť UR zbiera automaticky pri vyvolaní dotazníka, príp. webovej stránky IP adresy, typ prehliadača a operačný systém, aby sa identifikovali a vyriešili technické problémy pri využívaní našich stránok, alebo zodpovedanie prieskumov. Spoločnosť UR má možnosť prístupu k obsahom účtov členov. Toto slúži iba na zodpovedanie členských otázok a riešenie technických problémov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa k vyššie uvedenému využívaniu a spracovaniu údajov, alebo všeobecné otázky týkajúce sa našich zásad ochrany údajov, potom nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.


Použitie služby GoogleAnalytics


Táto webová stránka používa službu GoogleAnalytics, službu poskytovanú spoločnosťou GoogleInc. („Google“). GoogleAnalytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom „cookie“ o vašom používaní tejto webovej stránky, sa obvykle prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymnej IP-adresy na tejto webovej stránke skráti predtým Google vašu IP-adresu, avšak v rámci členských štátov Európskej únie, alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP-adresa prenesie na server spoločnosti Google do USA a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky používa Google tieto informácie, aby vyhodnotil používania webovej stránky, aby vytvoril reporty o aktivitách webovej stránky, a aby poskytol ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a služieb spojených s používaním internetu pre prevádzkovateľa webovej stránky. Vašim prehliadačom sprostredkovaná IP-adresa v rámci služby GoogleAnalytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookies však môžete zabrániť príslušným nastavením vášho softvérového prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nemôžete využívať v plnej miere všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súborom „cookie“ a údajom vzťahujúcim sa na využívanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete pluging prehliadača v nižšie nasledujúcom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) dispozičný Browser-Plugin stiahnuť a nainštalovať. Ak by ste chceli zabrániť zbieraniu službou GoogleAnalytics, kliknite na nasledujúci odkaz. Tým sa vloží opt-outcookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať GoogleAnalytics Ďalšie informácie o podmienkach použitia a ochrane údajov nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html príp. na https://www.google.de/intl/de/policies/. Na týchto webových stránkach sa GoogleAnalytics rozšíri o kód "anonymizeIp", ktorý zaisťuje anonymné zbieranie IP adries. Pomocou služby GoogleAnalytics, používame dáta cookie zo služby Double-Click a Adwords pre štatistické účely. Ak si to neželáte, zrušte to cez Anzeigenvorgaben-Manager / Správca nastavení úloh (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Použitie Pluginu pre Facebook ("páči sa mi") Táto webová stránka používa pluginy poskytovateľa Facebook.com, ktoré sa pripravili cez spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Používatelia naššej webovej stránky, na ktorej je nainštalovaný Plugin pre Facebook (tlačidlo - "Páči sa mi "), sa tým odkážu cez plugin, ktorý vytvorí spojenie na Facebook, kadiaľ sa vykoná prenos na Váš Browser, aby sa plugin objavil na webovej stránke. V ďalšom sa postúpia údaje používateľa na server Facebooku, ktorý uvádza o Vašich návštevách webstránok na našej domovskej stránke. Toto má pre prihláseného používateľa Facebooku za následok, že údaje používateľa sa priradia k Vášmu osobnému účtu Facebooku. Ako náhle ste ako prihlásený používateľ Facebooku aktívne použili plugin Facebooku (napr. po kliknutí na tlačidlo "Páči sa mi" , alebo použitie funkcii komentáru), prenesú a zverejnia sa tieto údaje k Vášmu Facebooku. Toto môžete obísť len po predchádzajúcom odhlásení z Vášho účtu Facebook. Ďalšie informácie ohľadne ochrany údajov cez Facebook si prosím vyberte z právnych ustanovení ochrany údajov na Facebooku podhttp://de-de.facebook.com/policy.php.


Použitie cookies


V nasledujúcom nájdete zoznam cookies, ktoré sa ukladajú v priebehu návštevy na našej stránke. Nastavením vo svojom prehliadači môžete odmietnuť prijímanie cookies, ale potom nemožno použiť plný rozsah našej stránky. Pretože obsah uložených cookies môžete si kedykoľvek pozrieť v nastaveniach browseru. Postup k náhľadu uložených cookies na Vašom počítači je závislý od browseru.

Použitie – označenie cookie
Session Cookie keyingress_p

Google Analytic: _ga, _gat, _atuvc, _atuvs

Vzatie na vedomie pokynu o cookie:cookieconsent_dismissed

Propagácia panelu členov


Členovia stránky www.glaxes.com majú možnosť odporučiť službu spoločnosti UR priateľom a známym. K tomu je požadovaná e-mailová adresa osoby, aby sa zaslal jednorazový e-mail, v ktorom je osoba vyzvaná k registrácii na stránke glaxes.com. Tento e-mail pošle UR z poverenia propagujúcej osoby. Uložené e-mailové adresy nie sú používané na žiadne iné účely a na požiadanie môžu byť kedykoľvek odstránené. Reklama mimo oblasti prihlásenia (Prihlásenie/Oblasť registrácii,Tu), deje sa kompletne bez uloženia údajov vzťahujúcich sa na osobu.


Prístup k členskému účtu


Všetky informácie, ktoré poskytuje panel členov spoločnosti UR možno prezerať a aktualizovať na účte Panel. Naďalej sa môžu požadovať všetky dostupné informácie člena v spoločnosti UR. Tiež ukončenie členstva je možné kedykoľvek vo vlastnom účte.


Ukončenie členstva


Ak nie sú viac požadované žiadne e-maily a účasť na našej stránke sa má ukončiť, má sa tak vykonať v účte člena pomocou funkcie odhlásenia. Za ďalšie je v pozývajúcom e-maile k dispozícii odkaz na odhlásenie. Po ukončení členstva sú dáta uložené v našom systéme ešte ďalšie 4 týždne, kým sú definitívne zo systému odstránené. Iné cesty na ukončenie členstva môžu spôsobiť omeškania až do 4 týždňov.


Zmeny v ustanoveniach ochrany údajov


UR si vyhradzuje právo, v prípade potreby aktualizovať ustanovenia ochrany údajov. Zmenené znenie sa zverejní na tejto stránke. O zásadných zmenách používania dát, budete informovaný e-mailom